Get Adobe Flash player

JÓZEF WRONA

 

Józef Wrona - ur. w 1943 r. w Tokarni, w licznej, chłopskiej rodzinie. Od kilkudziesięciu lat pracuje  jako kościelny w rodzinnej parafii. Rzeźbieniem i snycerstwem zajmuje się od ponad czterdziestu lat. Nie ma wykształcenia plastycznego, ale posiada ogromny talent i duszę artysty ludowego, wielbiącego Boga i stworzony przez Niego świat.  Zainteresowanie artystyczne J. Wrony objawiło się nagle i rozwinęło z wielkim impetem dzięki zachęcie i opiece  ówczesnego proboszcza Parafii MB Śnieżna  w Tokarni – Jana Macha. Józef Wrona jest twórcą niezwykle płodnym. W swoim dorobku posiada kilkaset prac, głównie o tematyce sakralnej, znajdujących się nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zdobią one kościoły, kapliczki, muzea i wiele prywatnych kolekcji. Także myślenickie Muzeum posiada w swoich zbiorach kilkanaście prac Artysty.  Największym jednak skupiskiem rzeźb

Józefa Wrony jest dom rodzinny i sama Tokarnia. Tam też, na tokarskiej ziemi, dokładnie na Urbaniej Górze, trzydzieści lat temu rozpoczął swe wielkie, niekończące się dzieło – KALWARIĘ TOKARSKĄ – zespół ponad dwudziestu kapliczek i Drogi Krzyżowej.  To miłość do Boga, ale i ludzi, dodała mu sił, aby samemu stworzyć tak niezwykły zbiór monumentalnych rzeźb. Bowiem to przodkom, trudzącym się przy uprawie  niełatwej, skalistej ziemi, Artysta poświęcił swoje prace.  Józef Wrona nie zabiega o nagrody, których zresztą nie ma wiele. Poza nagrodami uzyskanymi za udział w konkursach sztuki ludowej otrzymał: w 1987 r. Nagrodę Wydziału Kultury i Sztuki Miasta Krakowa,w 1992 r. Nagrodę Wojewody Krakowskiego w dziedzinie kultury i sztuki i w 1993 r., nagrodę im.

O. Kolberga. Ponadto w 2008 roku zdobył I miejsce w konkursie „Sacrum Wielkanocne” zorganizowanym  przez  Muzeum Regionalne w Myślenicach. O twórczości rzeźbiarskiej J. Wrony ukazało się wiele artykułów w różnych czasopismach i wydany został  katalog dwujęzyczny, polsko-niemiecki „Józef Wrona, świątkarz ludowy z Tokarni" wydany przez Pax Christi w Wiedniu w 1992 r.   

 

Jest członkiem Stowarzyszenia Twórców Ludowych – Oddział Kraków. 

imageimageimageimageimageimage